Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 1 đến tháng 6), Quý I, Quý II năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1176/QĐ-SXD-KTXD ngày 13/8/2019)
Thứ sáu, 21/02/2020, 10:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 1176/QĐ-SXD-KTXD ngày 13/8/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 1 đến tháng 6), Quý I, Quý II năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01 đến tháng 3 và Quý I năm 2019

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến tháng 6 và Quý II năm 2019

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 29211
Tin đã đưa