Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 12), quý III, quý IV và cả năm 2019 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND TPHCM)
Thứ hai, 01/03/2021, 02:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/4/2020, Ủy ban nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 12), quý III, quý IV và cả năm 2019 trên địa bàn TPHCM.

Đính kèm file:

- Quyết định số 1250/QĐ-UBND;

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 12), quý III, quý IV và cả năm 2019 trên địa bàn TPHCM.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 4877
Tin đã đưa