Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9, Quý III và tháng 10 năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 2121/QĐ-SXD-KTXD ngày 11/11/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 14/11/2022, 07:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 2121/QĐ-SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1781
Tin đã đưa