Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt tại khu vực TP. Hồ Chí Minh) cho phù hợp hệ thống định mức xây dựng cơ bản hiện hành.
Thứ tư, 26/03/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/3/2014 Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2112/SXD-KTXD của V/v Công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt tại khu vực TP. Hồ Chí Minh) cho phù hợp hệ thống định mức xây dựng cơ bản hiện hành.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 320
Tin đã đưa