Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Công tác quản lý chi phí đầu tư và thẩm tra thiết kế dự toán 7 tháng đầu năm 2015
Chủ nhật, 02/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Đã giải quyết 35 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, với tổng giá trị duyệt 2.487 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 8,6 tỷ đồng; cấp 04 Giấy phép thầu dự án nhóm B, nhóm C cho nhà thầu nước ngoài; thẩm định 11 hồ sơ thiết kế xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn có tính chất ngân sách,

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả giải quyết hồ sơ về quản lý chi phí đầu tư và thẩm tra thiết kế dự toán như sau:

Đã giải quyết 35 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, với tổng giá trị duyệt 2.487 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 8,6 tỷ đồng; cấp 04 Giấy phép thầu dự án nhóm B, nhóm C cho nhà thầu nước ngoài; thẩm định 11 hồ sơ thiết kế xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn có tính chất ngân sách, với tổng giá trị phê duyệt 469 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 54 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 21.087 m2; thẩm định 02 hồ sơ thiết kế xây dựng công trình vốn ngoài ngân sách, tổng diện tích sàn xây dựng 39.661 m2; có văn bản hướng dẫn thực hiện cho 29 trường hợp; chủ đầu tư đề nghị rút 02 hồ sơ. Hiện đang thụ lý 18 hồ sơ (05 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 08 hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng công trình có nguồn vốn có tính chất ngân sách; 05 hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng công trình vốn ngoài ngân sách).

Kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2015:

Đã giải quyết 12 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, với tổng giá trị duyệt 756 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 1,8 tỷ đồng; thẩm tra 08 hồ sơ thiết kế xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn có tính chất ngân sách, với tổng giá trị phê duyệt 2.382 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 238 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 168.920 m2; thẩm tra 06 hồ sơ thiết kế xây dựng công trình vốn ngoài ngân sách, tổng diện tích sàn xây dựng 277.444 m2; có văn bản hướng dẫn thực hiện cho 16 trường hợp; chủ đầu tư đề nghị rút 01 hồ sơ. Hiện đang thụ lý 14 hồ sơ (02 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 08 hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng công trình có nguồn vốn có tính chất ngân sách; 04 hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng công trình vốn ngoài ngân sách).

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 228
Tin đã đưa