Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Công văn số 12935/SXD-KTXD ngày 10/10/2019 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 18/10/2019, 03:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 12935/SXD-KTXD ngày 10/10/2019 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 3579
Tin đã đưa