Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Công văn số 1963/SXD-KTXD ngày 02/02/2016 của Sở Xây dựng về việc tính toán quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng tại thời điểm năm 2016 của Biểu giá chuẩn tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ hai, 22/02/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 1963/SXD-KTXD

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 399
Tin đã đưa