Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Công văn số 2805/SXD-KTXD ngày 12/3/2021 của Sở Xây dựng về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xử lý chuyển tiếp theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thứ sáu, 12/03/2021, 02:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/3/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 2805/SXD-KTXD về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xử lý chuyển tiếp theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng gửi: Bộ Tư lệnh Thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố; Các Sở - ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận - huyện; Các Tổng Công ty trực thuộc Thành phố; Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Thành phố và địa phương.

Qua đó thông tin như sau:

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Thông báo số 97/TB-VP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Kết luận của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hòa Bình về các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, giao Sở Xây dựng “khẩn trương, nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị liên quan trên địa bàn Thành phố về việc thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố”.

Qua rà soát, Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP Quản lý giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư xây dựng Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng: công bố theo định kỳ hàng năm hoặc sớm hơn khi cần thiết”.

Căn cứ Khoản 6 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP Quy định chuyển tiếp “Hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục tham khảo, sử dụng để xác định chi phí đầu tư xây dựng cho đến khi hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định tại Điều 26, Điều 27 của Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cập nhật, hướng dẫn sử dụng đơn giá xây dựng công trình khi hệ thống định mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 Nghị định này được các cơ quan có thẩm quyền ban hành”.

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3987/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định  tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8  năm 2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, cập nhật số liệu về giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành theo quy định.

Do đó, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ  về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp tục sử dụng Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố để xác định chi phí đầu tư xây dựng cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản gửi về Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Đính kèm file: Công văn số 2805/SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 3849
Tin đã đưa