Kinh tế xây dựng

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 4740/SXD-KTXD ngày 06/5/2021 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015
Thứ sáu, 07/05/2021, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/5/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 4740/SXD-KTXD về việc thực hiện Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015.

Đính kèm file: Công văn số 4740/SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1511
Tin đã đưa