Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Công văn số 5606/SXD-KTXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng về việc Bộ Xây dựng đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021
Thứ ba, 25/05/2021, 07:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/01/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 65/QĐ-BXD về ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.

Ngày 17/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1717/BXD-KTXD về việc Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.

Đề nghị các đơn vị cập nhật và thực hiện đúng các nội dung tại Quyết định số 65/QĐ-BXD và Công văn số 1717/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng.

Đính kèm file: Công văn số 5606/SXD-KTXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng, Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1212
Tin đã đưa