Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Công văn số 5607/SXD-KTXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TPHCM để tính lệ phí trước bạ
Thứ sáu, 28/05/2021, 07:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/5/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 5607/SXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TPHCM để tính lệ phí trước bạ.

Qua đó, thông tin như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 413/TB-VP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hòa Bình tại buổi họp về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo đó: “Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2674/SXD-KTXD ngày 09 tháng 3 năm 2021 về điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp luật”.

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1717/BXD-KTXD về việc Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tính lệ phí trước bạ như sau:

1. Các loại công trình đã có quy định Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 và Công văn số 1717/BXD-KTXD về việc Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ Xây dựng

Các đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 2189/SXD-KTXD ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Sở Xây dựng.

2. Các loại công trình chưa có quy định Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 và Công văn số 1717/BXD-KTXD về việc Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021của Bộ Xây dựng

Các đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 3761/SXD-KTXD ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Sở Xây dựng (Có cập nhật chỉ số giá xây dựng công trình năm 2020 so với năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại phụ lục 1 của văn bản này).

3. Công văn này thay thế Công văn số 5478/SXD-KTXD ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Sở Xây dựng.

Đính kèm file: Công văn số 5607/SXD-KTXD, 2189/SXD-KTXD ngày 22/02/2021, 3761/SXD-KTXD ngày 13/4/2020 của Sở Xây dựng; Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 6446
Tin đã đưa