Kinh tế xây dựng

title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Công văn số 6219/SXD-KTXD ngày 04/6/2018 của Sở Xây dựng về quy định, hướng dẫn áp dụng đơn giá, định mức trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhật, 10/06/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 6219/SXD-KTXD ngày 04/6/2018 của Sở Xây dựng về quy định, hướng dẫn áp dụng đơn giá, định mức trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến tại Văn bản số 3515/VP-ĐT ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, theo đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất hướng xử lý đối với việc áp dụng định mức ván khuôn gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, đơn giá sản phẩm bê tông đúc sẵn trong xây dựng trên cơ sở Văn bản số 123/KTNN-TH ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước về thông báo kết quả kiểm toán đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các sở, ngành, quận huyện, khi kiểm tra, phê duyệt dự toán và thanh quyết toán công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách thực hiện các hướng dẫn sau:

1. Đối với việc áp dụng đơn giá các sản phẩm bê tông đúc sẵn đã có trong công bố giá trên địa bàn thành phố: Trong trường hợp sử dụng các sản phẩm đúc sẵn trong xây dựng công trình mà các sản phẩm này đảm bảo các thông số thiết kế có chất lượng tốt hơn, giá thành rẻ hơn (hoặc tương đương) thì phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm bê tông đúc sẵn, thay vì áp dụng định mức, đơn giá bê tông đổ tại chỗ. Chỉ áp dụng đơn giá, định mức bê tông đổ tại chỗ trong trường hợp việc sử dụng cấu kiện bê tông đúc sẵn là không khả thi như địa hình khi vận chuyển không đáp ứng (đường, cầu có tải trọng nhỏ, hẹp khó khăn trong việc vận chuyển,…).

2. Đối với việc áp dụng định mức, đơn giá ván khuôn, giàn giáo: Khi lập dự toán, căn cứ điều kiện cụ thể của công trình, khối lượng công việc phải thực hiện, hạn chế áp dụng định mức, đơn giá ván khuôn gỗ (mã hiệu AF.81111đến AF.81720), ưu tiên sử dụng ván khuôn đổ tại chỗ bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ thống giáo ống (mã hiệu AF.83111 đến AF.86353) để giảm giá thành công trình, khuyến khích các đơn vị thi công đầu tư hệ thống giàn giáo mang tính công nghiệp, hiện đại.

3. Trong quá trình thực hiện việc áp dụng các định mức, đơn giá đầu tư xây dựng công trình nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết. Trường hợp ngoài thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo    đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và kiến nghị Bộ Xây dựng giải quyết.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 2727
Tin đã đưa