Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Công văn số 7921/SXD-KTXD ngày 05/6/2017 của Sở Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng
Chủ nhật, 11/06/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 7921/SXD-KTXD ngày 05/6/2017 của Sở Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 531
Tin đã đưa