Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Danh sách các nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép thầu năm 2011 và 9 tháng đầu năm 2012 không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Theo Thông báo số 1784/TB-SXD của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/3/2013)
Thứ sáu, 22/03/2013, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 225
Tin đã đưa