Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Danh sách các nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép thầu năm 2011 và 9 tháng đầu năm 2012 (Theo Thông báo số 1784/TB-SXD của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/3/2013)
Thứ bảy, 16/03/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH SACH CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP THẦU NĂM 2011 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 170
Tin đã đưa