Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Góp ý dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
Thứ năm, 03/09/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01 tháng 9 năm 2015, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1860/BXD-VLXD ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD) thay thế Nghị định số 124/2007/NĐ-CP.

Nhằm đảm bảo nội dung góp ý dự thảo Nghị định nêu trên sát với tình hình quản lý thực tế trên địa bàn Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn trong quá trình hoạt động, đồng thời để thống nhất và đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về VLXD; Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quan tâm, có ý kiến góp ý dự thảo Nghị định (nội dung dự thảo Nghị định được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng - Mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn).

Nhằm đảm đảo tiến độ góp ý theo yêu cầu của Bộ Xây dựng trước ngày 10 tháng 9 năm 2015 để kịp hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Chính phủ, đề nghị các đơn vị có văn bản phản hồi về Sở Xây dựng trước ngày 08 tháng 9 năm 2015 và kèm theo tệp dữ liệu chuyển qua địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vnđể thuận lợi cho công tác tổng hợp.

Đính kèm: 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 248
Tin đã đưa