Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Hướng dẫn chi phí đầu tư hạ tầng để tính chi phí hỗ trợ của hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư
Thứ sáu, 12/10/2012, 15:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 4864/UBND-ĐTMT ngày 20/09/2012 về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi phê duyệt, áp dụng giá nhà ở, đất ở tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố: “Giao Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật chi phí đầu tư hạ tầng/m2 do Bộ Xây dựng công bố để hướng dẫn ngay cho Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện”.

Sở Xây dựng có ý kiến hướng dẫn như sau:

- Căn cứ tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại các Quyết định:

+ Số 411/QĐ-BXD ngày 31/3/2010 của Bộ Xây dựng v/v công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009;

+ Số 295/QĐ-BXD ngày 22/03/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010;

+ Số 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ Xây dựng V/v công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011.

- Căn cứ công văn số 4864/UBND-ĐTMT ngày 20/09/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi phê duyệt, áp dụng giá nhà ở, đất ở tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị được công bố như sau:

 

 

 

Quy mô

Suất vốn đầu tư (Triệu đồng/ha)

 

 

Năm 2009

 

 

Năm 2010

 

 

Năm 2011

20 ha – 50 ha

4.870

6.630

7.920

50 ha – 100 ha

4.070

5.540

6.620

100 ha – 200 ha

3.900

5.320

6.350

 

Giá trị của suất vốn đầu tư trên bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống thoát nước (tuyến ống thoát nước, hố ga, trạm bơm, trạm xử lý); hệ thống cấp nước (tuyến ống cấp nước, bể chứa, trạm bơm); hệ thống điện (điện chiếu sáng, sinh hoạt, trạm biến thế) và các công tác khác như san nền, đường nội bộ, cây xanh.

+ Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị trạm bơm, trạm biến thế, trạm xử lý nước thải và trang thiết bị phục vụ chiếu sáng, cấp điện, cấp nước.

  1. trị của suất vốn đầu tư trên chưa tính đến các chi phí: xây dựng hệ thống kỹ thuật bên ngoài khu đô thị; Trang thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong nhà.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan liên quan căn cứ thời gian thực hiện, điều kiện, quy mô cụ thể của các khu tái định cư phục vụ cho dự án trên địa bàn thành phố để vận dụng suất vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nêu trên của Bộ Xây dựng.

Các trường hợp vướng mắc cụ thể, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và đề xuất về Sở Xây dựng để xem xét và xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân thành phố và Bộ Xây dựng ./.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1372
Tin đã đưa