Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Hướng dẫn về thực hiện bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ tư, 20/07/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải và xem chi tiết bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố theo liên kết sau:

https://drive.google.com/folderview?id=0B1areMs0NeKLVFgxZUpyN0JVU1E&usp=drive_web

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 401
Tin đã đưa