Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Kế hoạch tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng việc áp dụng định mức, đơn giá xây dựng cơ bản để lập dự toán xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 02/10/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch số 13869/KH-SXD-KTXD ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng về tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng việc áp dụng định mức, đơn giá xây dựng cơ bản để lập dự toán xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 394
Tin đã đưa