Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 14/10/2019, 01:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1527
Tin đã đưa