Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND TP.HCM về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực TP.HCM
Chủ nhật, 05/08/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

Tải Bộ đơn giá xây dựng mới theo Quyết định 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 theo liên kết sau:

https://drive.google.com/open?id=1R7DtN-ykSBY1i8TSP6fbuROhEGGrhlQz

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1652
Tin đã đưa