Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 389/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/3/2022 của Sở Xây dựng về việc Công bố tỷ trọng các thành phần chi phí theo năm gốc 2020 để làm cơ sở xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố trong các năm liên tục tiếp theo
Thứ hai, 28/03/2022, 09:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Quyết định số 389/QĐ-SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 2305
Tin đã đưa