Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 27/10/2020, 02:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/10/2020, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 3987/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file: Quyết định số 3987/QĐ-UBND

 

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 9162
Tin đã đưa