Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018
Thứ năm, 16/01/2020, 08:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018

Nguồn: Văn bản pháp luật - Bộ Xây dựng

Số lượng lượt xem: 3056
Tin đã đưa