Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 564/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, Quý I đến Quý IV và năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Thứ sáu, 29/04/2022, 06:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Quyết định số 564/QĐ-SXD-KTXD

- Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, Quý I đến Quý IV và năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 7920
Tin đã đưa