Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 05/9/2022 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng
Thứ sáu, 09/09/2022, 02:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 737/QĐ-BXD

QT

Số lượng lượt xem: 598
Tin đã đưa