Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Sở Xây dựng hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố
Thứ tư, 11/02/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/02/2015, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1619/SXD-KTXD hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và của Bộ Xây dựng tại các công văn nêu trên, cho đến khi có các quy định mới thay thế.

Trên cơ sở công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 272/UBND-ĐT về tổ chức triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo nội dung Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng.

Ngày 09/02/2015, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1619/SXD-KTXD hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố  và của Bộ Xây dựng tại các công văn nêu trên, cho đến khi có các quy định mới thay thế.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 255
Tin đã đưa