Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Thông báo về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài.
Thứ tư, 22/08/2012, 02:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/9/2009, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ký Quyết định số 4187/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng gồm 62 thủ tục, trong đó có Thủ tục Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Ngày 08/05/2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BXD hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Thông tư số 01/2012/TT-BXD thay thế cho Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2012.

Căn cứ quy định trên, kể từ ngày 26/6/2012, thủ tục Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam không còn được thực hiện, thay vào đó nhà thầu chỉ gửi văn bản thông báo đến Sở Xây dựng. Do đó, Sở Xây dựng thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài cho đến khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký Quyết định công bố bãi bỏ thủ tục nêu trên.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân quan tâm được biết./.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 321
Tin đã đưa