Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Tình hình hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Thứ hai, 03/08/2015, 01:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 6 tháng đầu năm 2015: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra chủ đầu tư thực hiện việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố; thực hiện thường xuyên công tác hướng dẫn cho chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn có tính chất ngân sách; theo dõi, nắm bắt tình hình biến động của thị trường để kịp thời hướng dẫn điều chỉnh chi phí đầu tư xây dựng và cập nhật vào chỉ số giá xây dựng; công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố định kỳ theo quy định; xây dựng Bộ đơn giá xây dựng cơ bản của Thành phố trên cơ sở các Bộ Định mức dự toán xây dựng cơ bản được Bộ Xây dựng công bố từ năm 2012 - 2014. Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các hoạt động xây dựng công trình; thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án xây dựng công trình dân dụng nhóm B, nhóm C và dự án nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố do Sở phê duyệt, theo quy định.

Tháng 7 năm 2015: Ban hành Bảng Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 đến tháng 12, quý I đến quý IV và năm 2014.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 276
Tin đã đưa