Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Triển khai thực hiện các nội dung tại Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ dung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013
Thứ ba, 19/08/2014, 09:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Lê Hoàng Quân tại Công văn số 6007/VP-ĐTMT ngày 30/7/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung tại Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ dung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thông tư số 09/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014.

Theo đó, Thông tư số 09/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư sau:

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 quy định Tổ chức giải thưởng về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Nay, Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan để nghiên cứu thực hiện hoặc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư nêu trên của Bộ Xây dựng.

Tải Công văn 6966/SXD-KTXD ngày 18/8/2014

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 280
Tin đã đưa