Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Về việc tính toán quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng tại thời điểm năm 2015 của Biểu giá chuẩn tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố
Thứ năm, 29/10/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc tính toán, quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình đã được quy định tại Biểu giá chuẩn ban hành kèm theo Quyết định 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về thời điểm áp dụng cho năm 2015 theo Chỉ số giá xây dựng công trình phần xây dựng năm 2014 đã được Sở Xây dựng thành phố công bố tại Quyết định số 432/SXD-KTXD ngày 09/4/2015 với các nội dung cụ thể như sau: (Xem chi tiết tại Công văn 13410/SXD-KTXD đính kèm)

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 273
Tin đã đưa