Kinh tế xây dựng

Bảng giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2012 (21/12/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2012 (18/11/2012)
Báo cáo Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý III năm 2012 (từ tháng 07/2012 đến tháng 09/2012) (13/11/2012)
Hướng dẫn chi phí đầu tư hạ tầng để tính chi phí hỗ trợ của hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư (12/10/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2012 (11/10/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2012 (25/09/2012)
Sở Xây dựng ban hành văn bản 6348/TB-SXD-VP về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài (22/08/2012)
Thông báo về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài. (22/08/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2012 (14/08/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2012 (14/07/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2012 (14/06/2012)
Bộ Xây dựng công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 (06/06/2012)
Thông tư: Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (29/05/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2012 (08/05/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2012 (13/04/2012)
Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (07/02/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 và 2 năm 2012 (02/02/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2011 (13/01/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2011 (28/12/2011)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2011 (14/11/2011)