Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 40, từ ngày 26/9/2022 đến ngày 01/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/09/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/09/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 38, từ ngày 12/9/2022 đến ngày 17/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (13/09/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (06/09/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 36, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 03/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 35, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 27/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 34, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 20/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 33, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 13/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (09/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 32, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (02/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 31, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 30/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (25/07/2022)