Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 51, từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/12/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 50, từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/12/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (30/11/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 48, từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (23/11/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 47, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (16/11/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 46, từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/11/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 45, từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (02/11/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 44, từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/10/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 43, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (19/10/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 42, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/10/2021)