Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 31, từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/07/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 30, từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (19/07/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 29, từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/07/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 28, từ ngày 05/7/2021 đến ngày 10/7/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/07/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 27, từ ngày 28/6/2021 đến ngày 03/7/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (28/06/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 26, từ ngày 21/6/2021 đến ngày 26/6/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/06/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 25, từ ngày 14/6/2021 đến ngày 19/6/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/06/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 24, từ ngày 07/6/2021 đến ngày 12/6/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/06/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 23, từ ngày 31/5/2021 đến ngày 05/6/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/06/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 22, từ ngày 24/5/2021 đến ngày 29/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (25/05/2021)