Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 30, từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/07/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 29, từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (13/07/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 28, từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (06/07/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 27, từ ngày 29/6/2020 đến ngày 04/7/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/06/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 26, từ ngày 22/6/2020 đến ngày 27/6/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (23/06/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 25, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/06/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 24, ngày 08/6/2020 đến ngày 13/6/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (09/06/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 23, từ ngày 01/6/2020 đến ngày 06/6/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (02/06/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 22, từ ngày 25/5/2020 đến ngày 30/5/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/05/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 21, từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/05/2020)