Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 46, từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/11/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 45, từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (02/11/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 44, từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/10/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 43, từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/10/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 42, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/10/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 41, từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/10/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 40, từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/09/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/09/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 38, từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/09/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (08/09/2020)