Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 36, từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/09/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 35, từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)  (25/08/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 34, từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/08/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 33, từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/08/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 32, từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/08/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 31, từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (28/07/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 30, từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/07/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 29, từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (13/07/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 28, từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (06/07/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 27, từ ngày 29/6/2020 đến ngày 04/7/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/06/2020)