Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 53, từ ngày 28/12/2020 đến ngày 02/01/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/12/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 52, từ ngày 21/12/2020 đến ngày 26/12/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/12/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 51, từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/12/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 50, từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (08/12/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (30/11/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 48, từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (24/11/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 47, từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (16/11/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 46, từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/11/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 45, từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (02/11/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 44, từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/10/2020)