Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 42, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/10/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 41, từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/10/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 40, từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/09/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/09/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 38, từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/09/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (08/09/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 36, từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/09/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 35, từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)  (25/08/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 34, từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/08/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 33, từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/08/2020)