Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 16, từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/04/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 15, từ ngày 06/4/2020 đến ngày 11/4/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/04/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 14, từ ngày 30/3/2020 đến ngày 04/4/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (31/03/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 13, từ ngày 23/3/2020 đến ngày 28/3/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (24/03/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 12, từ ngày 16/3/2020 đến ngày 21/3/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (17/03/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 11, từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/03/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 10, từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (03/03/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 09, từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (25/02/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 08, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/02/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 07, từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/02/2020)