Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 06, từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/02/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 4, từ ngày 20/01/220 đến ngày 01/02/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/01/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 03, từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/01/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 02, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/01/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 53, từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (31/12/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 52, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (23/12/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 51, từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (16/12/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 50, từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019 (10/12/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (02/12/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 48, từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019 (Bổ sung lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/11/2019)