Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 23, từ ngày 01/6/2020 đến ngày 06/6/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (02/06/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 22, từ ngày 25/5/2020 đến ngày 30/5/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/05/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 21, từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/05/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 20, từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/05/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 19, từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/05/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 18, từ ngày 27/4/2020 đến ngày 02/5/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/04/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 17, từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/04/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 16, từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/04/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 15, từ ngày 06/4/2020 đến ngày 11/4/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/04/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 14, từ ngày 30/3/2020 đến ngày 04/4/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (31/03/2020)