Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 27, từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/7/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 26, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)(Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (25/06/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 25, từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (17/06/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 24, từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019) Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/06/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 23, từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (03/06/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 22, từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/05/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 21, từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019)(Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/05/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 20, từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019) (12/05/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 19, từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019) (06/05/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 18, từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019) (02/05/2019)