Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 32, từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (06/08/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 31, từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 30, từ ngày 22/7/2019 đến ngày 27/7/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (23/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 29, từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 28, từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019) (08/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 28, từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)(Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 27, từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/7/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 26, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)(Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (25/06/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 25, từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (17/06/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 24, từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019) Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/06/2019)