Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 01, từ ngày 03/01/2023 đến ngày 08/01/2023 (03/01/2023)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 53, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/12/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 52, từ ngày 19/12/2022 đến ngày 24/12/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (19/12/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 51, từ ngày 12/12/2022 đến ngày 17/12/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/12/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 50, từ ngày 05/12/2022 đến ngày 10/12/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (06/12/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/11/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 48, từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/11/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 47, từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/11/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 46, từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (08/11/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 45, từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (31/10/2022)