Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (06/09/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 36, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 03/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 35, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 27/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 34, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 20/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 33, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 13/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (09/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 32, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (02/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 31, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 30/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (25/07/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 30, từ ngày 18/7/2022 đến ngày 23/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/07/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 29, từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/07/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 28, từ ngày 04/7/2022 đến ngày 09/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/07/2022)