Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 44, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (24/10/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 43, từ ngày 17/10/2022 đến ngày 22/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (17/10/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 42, từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/10/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 41, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/10/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 40, từ ngày 26/9/2022 đến ngày 01/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/09/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/09/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 38, từ ngày 12/9/2022 đến ngày 17/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (13/09/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (06/09/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 36, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 03/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/08/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 35, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 27/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/08/2022)