Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 50, từ ngày 05/12/2022 đến ngày 10/12/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (06/12/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/11/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 48, từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/11/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 47, từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/11/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 46, từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (08/11/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 45, từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (31/10/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 44, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (24/10/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 43, từ ngày 17/10/2022 đến ngày 22/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (17/10/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 42, từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/10/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 41, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/10/2022)