Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 02, từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/01/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 01, từ ngày04/01/2022 đến ngày 08/01/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/01/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 01, từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (28/12/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 52, từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/12/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 51, từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/12/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 50, từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/12/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (30/11/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 48, từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (23/11/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 47, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (16/11/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 46, từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/11/2021)