Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 38, từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (13/09/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/09/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 36, từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (31/08/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 35, từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (24/08/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 34, từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (16/08/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 33, từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (09/08/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 32, từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (03/08/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 31, từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/07/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 30, từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (19/07/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 29, từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/07/2021)