Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 44, từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/10/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 43, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (19/10/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 42, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/10/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 41, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/10/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 40, từ ngày 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/09/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/09/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 38, từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (13/09/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/09/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 36, từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (31/08/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 35, từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (24/08/2021)