Pháp chế

title Pháp chế

Đề nghị góp ý Dự thảo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
Thứ năm, 01/06/2017, 10:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Dự thảo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng

Số lượng lượt xem: 822
Tin đã đưa