Pháp chế

title Pháp chế

Báo cáo hoạt động Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch hoạt động 06 tháng đầu năm 2021
Thứ sáu, 04/12/2020, 07:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 04/12/2020, Sở Xây dựng có Báo cáo số 13978/BC-SXD-PC về Báo cáo hoạt động Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch hoạt động 06 tháng đầu năm 2021.

Đính kèm file: Báo cáo số 13978/BC-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 630
Tin đã đưa